AMAÇ VE KAPSAM

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyasının tarihi gelişimini, dilini ve edebî eserlerini, kültürel, sosyal ve ekonomik durumunu incelemek ve bu alanlarla ilgili araştırmalar yapmak, lisansüstü programlar açmak, Türkiye’nin dünya devletleri arasında daha etkin bir ülke olması sağlamak, Türk Dünyasının sahip olduğu maddi ve manevi gücün kullanılmasına dönük öneriler sunmak, Türkiye Türkçesinin Türk Dünyasında yaygınlaştırılması ve Türk Dünyasında ortak bir yazı dilinin oluşturulmasına katkı sağlayacak kurslar açmak ve yayınlar yapmak amacıyla 11 Temmuz 1992 tarihinde Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.

30 yıllık mazisinde Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, birçok bilimsel etkinlik düzenlemiş, Türk Dünyası’nın köklü tarihi ve kültürü hakkında eserler yayınlamış, Türkiye ve Türk Dünyasından yüzlerce yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmiştir.

Son yıllarda gerek Türkiye’de gerekse diğer Türk devletlerinde “Türk Dünyası”na ilgi artmış, Türk Dünyası’nın siyasi, ekonomik ve kültürel birlikteliği somut adımlarla geliştirilmeye çalışılmaktadır. “Dilde, fikirde, işte birlik” şiarının artık bir ideal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmeye başladığı şu günlerde, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü olarak, otuz yıllık birikimin verdiği cesaretle uluslararası nitelikte bir sosyal bilimler sempozyumu düzenlemeye karar vermiş bulunmaktayız.

Türk Dünyası’nın tarihini, kültürünü, dilini, ekonomisini, siyasi ve sosyal yapısını araştırmak, aynı zamanda Türk Dünyası’ndan bilim insanlarını bir araya getirerek, etkileşim ve bilgi paylaşımını artırmak amacındayız. Sosyal bilimlerin tüm alanlarından akademisyen ve araştırmacıları 2-3 Aralık 2022 tarihlerinde düzenleyeceğimiz sempozyuma davet ediyoruz.