ONUR KURULU

 • PROF. DR. NECDET BUDAK, EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. AKHMED REYMOV, KARAKALPAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ, ÖZBEKİSTAN

 • QULU NOVRUZOV, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİNİN AKADEMİYASI REKTÖRÜ, AZERBAYCAN

 • QARAŞOV HÜSEYN TAPDIQ OĞLU, AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI, AZERBAYCAN

 • ZAFER QAZENFER OĞLU KURBANOV, AZERBAYCAN DEVLET TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ, AZERBAYCAN

 • • DOÇ. DR. SAMEDİN KRRABAJ, PRİZREN “UKSHİN HOTİ” ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ, KOSOVA

 • PROF. DR. BİROL ÇETİN, TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI, TÜRKİYE

 • PROF. DR. GÜRER GÜLSEVİN, TÜRK DİL KURUMU BAŞKANI, TÜRKİYE

 • SULTAN RAEV, TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ, TÜRKİYE

 • E. PROF. DR. FİKRET TÜRKMEN, EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KURUCU MÜDÜRÜ, TÜRKİYE

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
 • PROF. DR. NADİM MACİT, EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ, TÜRKİYE

DÜZENLEME KURULU

 • PROF. DR. ALİMCAN İNAYET, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. NIHADA DELIBEGOVIĆ DŽANIĆ, TUZLA ÜNIVERSITESI, BOSNA-HERSEK

 • PROF. DR. VEFA KURBAN, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DOÇ. DR. ATIF AKGÜN, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DOÇ. DR. AYGÜL UÇAR, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DOÇ. DR. HİCRAN MİRZAYEVA, AZERBAYCAN EMEK VE SOSYAL MÜNASEBETLER AKADEMİSİ, AZERBAYCAN

 • DOÇ. DR. İBRAHİM ŞAHİN, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DOÇ. DR. PINAR FEKADAR, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DOÇ. DR. SONER YILDIRIM, PRİZREN “UKSHİN HOTİ” ÜNİVERSİTESİ

 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH ÜSTÜN, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DR. ÖĞR. ÜYESİ M. FATİH SANSAR, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • Dr. TİMUR B. DAVLETOV, TÜRKSOY

 • ARAZ ASLANLI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİNİN AKADEMİYASI, AZERBAYCAN

BİLİM KURULU

 • PROF. DR. ABDULLAH SOYKAN, BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. ABDULLAH TEMİZKAN, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. ABİDİN TEMİZER, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. AHMET ÖZGÜR GÜVENÇ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. ALAATTIN AKÖZ, SELÇUK ÜNIVERSITESI, TÜRKIYE

 • PROF. DR. ALİ DUYMAZ, BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. ALİ EROL, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. ALİ YAKICI, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, BELGRAD ÜNIVERSITESI, SIRBISTAN

 • PROF. DR. AZAMAT ZİYO, ÖZBEKİSTAN TARİH ENSTİTÜSÜ, ÖZBEKİSTAN

 • PROF. ANATOLİY ALEKSEYEVİÇ BURTSEV, M. K. AMMASOV KUZEY DOĞU FEDERAL ÜNİVERSİTESİ, RUSYA FEDERASYONU

 • PROF. DR. ANISORA POPA, GALAȚI “DUNĂREA DE JOS” ÜNIVERSITESI, ROMANYA

 • PROF. DR. BEKİR KOÇLAR, VAN YÜZÜNCÜYIL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. BURUL SAGINBAYEVA, KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, KIRGISİZTAN

 • PROF. DR. CABBAR İŞANKUL, ÖZBEKİSTAN BİLİMLER AKADEMİSİ, ÖZBEKİSTAN

 • PROF. DR. EMINA BERBIĆ KOLAR, OSIJEK JOSIP JURAJ STROSSMAYER ÜNIVERSITESI, HIRVATISTAN

 • PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. HALİL İBRAHİM ŞAHİN, BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. HASAN BABACAN, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. HAŞİM AKÇA, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. İBRAHİM ATİLLA ACAR, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. İBRAHIM SERBESTOĞLU, ONDOKUZ MAYIS ÜNIVERSITESI, TÜRKIYE

 • PROF. DR. JEENBEK ALYOV, MANAS ÜNİVERSİTESİ, KIRGIZİSTAN

 • PROF. DR. MARUFCAN YOLDAŞEV, ÖZBEKİSTAN DEVLET SANAT VE MEDENİYET ENSTİTÜSÜ, ÖZBEKİSTAN

 • PROF. DR. MEHMET TEMİZKAN, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. METİN EKİCİ, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. MIRZAHAN EGAMBERDİYEV, AL-FARABİ KAZAK MİLLİ ÜNİVERSİTESİ, KAZAKİSTAN

 • PROF. DR. MUHARREM KASIMLI, AZERBAYCAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ, AZERBAYCAN

 • PROF. DR. MUHTAR İMANOV, AZERBAYCAN ULUSAL BİLİMLER AKADEMİSİ, AZERBAYCAN

 • PROF.DR. MUSTAFA ARSLAN, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. MUSTAFA MUTLUER, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. MUSTAFA FEDAİ ÇAVUŞ, OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. MÜBARİZ SÜLEYMANLI – AZERBAYCAN DEVLET MEDENİYET VE İNCESANAT ÜNİVERSİTESİ, AZERBAYCAN

 • PROF. DR. NASİRCAN ULUKOV, NAMANGAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ, ÖZBEKİSTAN

 • PROF. DR. NESRİN DEMİR, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. NIHADA DELIBEGOVIĆ DŽANIĆ, TUZLA ÜNIVERSITESI, BOSNA-HERSEK

 • PROF. DR. OSMAN KARATAY, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. OSMAN KÖSE, MILLI SAVUNMA ÜNIVERSITESI, TÜRKIYE

 • PROF. DR. ŞAKİR İBRAYEV-AVRASYA MİLLÎ ÜNİVERSİTESİ / KAZAKİSTAN

 • PROF. DR. TÜRKAN ERDOĞAN, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. YÜKSEL AKAY UNVAN, ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. VASİLİY VASİLYEVİÇ İLLARİONOV, M. K. AMMASOV KUZEY DOĞU FEDERAL ÜNİVERSİTESİ, RUSYA FEDERASYONU

 • PROF.DR., VAQİF SULTANLI – BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ, AZERBAYCAN

 • PROF. DR. VEFA KURBAN, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. VLADİMİR POLYAKOV, YAKUBOV KIRIM MÜHENDİSLİK VE PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ, KIRIM

 • PROD. DR. ZAKİR AVŞAR, ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. ZAFER GÖLEN, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • PROF. DR. ZEKİ KAYMAZ, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DOÇ. DR. ALINA BEATRICE CHEȘCĂ, GALAȚI “DUNĂREA DE JOS” UNIVERSİTESİ, ROMANYA

 • DOÇ. DR. BANU TANRIÖVER, OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DOÇ. DR. BAKHİTBAY PALVANOV, BERDAK KARAKALPAK DEVLET ÜNIVERSITESI, ÖZBEKİSTAN

 • DOÇ. DR. BİLAL YILDIRIM, İSTANBUL SEBAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

 • DOÇ. DR. BURAK GÖKBULUT, YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

 • DOÇ. DR. DİLNUR KASIMOVA, KURUMU: ALMATI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, KAZAKİSTAN

 • DOÇ. DR. DIMITAR V. ATANASSOV, BULGARISTAN BILIMLER AKADEMISI, BULGARISTAN

 • DOÇ. GAVRİL GRİGORYEVİÇ TOROTOYEV, M. K. AMMASOV KUZEY DOĞU FEDERAL ÜNİVERSİTESİ, RUSYA FEDERASYONU

 • DOÇ. DR. GULNAZ YAGAFAROVA, UFA FEDERAL ARAŞTIRMA MERKEZİ, BAŞKURDİSTAN/RUSYA FEDERASYONU

 • DOÇ. DR. HARUN ŞAHİN, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DOÇ. DR. HASAN UÇAR, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DOÇ. DR. JAZİRA AGABEKKIZI, NAZARBAYEV ÜNVERSİTESİ, KAZAKİSTAN

 • DOÇ. DR. KAKACAN JANBEKOV, TÜRKMENİSTAN

 • DOÇ. DR. MARIJAN PREMOVIĆ, KARADAĞ ÜNIVERSITESI, KARADAĞ

 • DOÇ. DR. MERİÇ ERASLAN, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DOÇ. DR. MUSTAFA GÜLTEKİN, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DOÇ. DR. MUSTAFA YENİASIR, YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

 • DOÇ. DR. MUVAFFAK DURANLI, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DOÇ. DR. NAZIM CAFERSOY, AZERBAYCAN DEVLET EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, AZERBAYCAN

 • DOÇ. DR. NEVRİYE AHMEDOVA ÇUFADAR, ŞUMEN PİSKOPOS KONSTANTİN PRESLAVSKİ ÜNİVERSİTESİ, BULGARİSTAN

 • DOÇ. DR. OQTAY QULİYEV, AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ (UNEC), AZERBAYCAN

 • DOÇ. DR. REYHAN HABİPLİ, BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ, AZERBAYCAN

 • DOÇ. DR. RUHİ İNAN, BAKILESİR ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DOÇ. DR. RUSLAN ARZİYEV, ABAY PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ, KAZAKİSTAN

 • DOÇ. DR. SERDAN KERVAN, PRİZREN “UKSHİN HOTİ” ÜNİVERSİTESİ

 • DOÇ. DR. TELMAN NUSRETOĞLU, HAZAR ÜNİVERSİTESİ, AZERBAYCAN

 • DOÇ. DR. YILMAZ ÖZKAYA, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DOÇ. DR. XHEMİLE ABDİU, TİRAN UNİVERSİTESİ, ARNAVUTLUK

 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AYTEKİN ERDOĞAN, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DR. ÖĞR. ÜYESİ FERAH TÜRKER, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET FATİH SANSAR, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MEMİSH SYULEYMAN, ŞUMEN EPİSKOP KONSTANTİN PRESLAVSKİ ÜNİVERSİTESİ BULGARİSTAN

 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MERTCAN AKAN, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMET ŞEN, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DR. ÖĞR. ÜYESİ NAGİHAN BAYSAL, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DR. ÖĞR. ÜYESİ RÜÇHAN BUBUR, EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

 • DR. ÖĞR. ÜYESİ, YAROSLAV PYLYPCHUK, DRAGOMANOV ULUSAL PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ, UKRAYNA

 • DR. ÖĞR. ÜYESİ, OMİD SHOKRİ, GEORGE MASON ÜNİVERSİTESİ, ABD

 • DR. HASAN BELLO, ALBANOLOJI ÇALIŞMALARI ENSTITÜSÜ, ARNAVUTLUK

 • DR. HİGASHİTOTSU KUTLUK, KAGOŞİMA ULUSLARARASI ÜNİVERSİTESİ, JAPONYA

 • ÖĞR. GÖR. FERRUH MUHAMMED OĞLU RAHİMLİ, AZERBAYCAN DEVLET TARIM ÜNİVERSİTESİ, AZERBAYCAN

SEKRETERYA

 • DR. ÖĞR. ÜYESİ M. FATİH SANSAR

 • ÖĞR. GÖR. KENAN DOĞAN

 • ARŞ. GÖR. ALİ BALCI

 • ARŞ. GÖR. GÖKÇE EMEÇ

 • ARŞ. GÖR. RECEP EFE ÇOBAN

 • ARŞ. GÖR. SEÇİL ÖRAZ BEŞİKÇİ

 • ARŞ. GÖR. ŞENGÜL AYGÜMÜŞ

 • ARŞ. GÖR. ŞİMA DOĞAN BALCI