SEMPOZYUM KONULARI

Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu’na, sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinin tüm alanlarından özgün bildiri ile başvuru yapılabilecektir. Temel alanlar aşağıda verilmiştir.

 • Antropoloji
 • Arkeoloji
 • Coğrafya
 • Çeviribilim
 • Kentleşme ve Çevre Sorunları
 • Din Bilimleri
 • Eğitim Bilimleri
 • Ekonomi
 • Felsefe
 • Finans
 • Halk Bilimi
 • Hukuk
 • İletişim
 • İstatistik
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Muhasebe
 • Pazarlama
 • Psikoloji
 • Sanat Tarihi
 • Siyaset Bilimi
 • Sosyal Hizmet
 • Sosyal Politikalar
 • Sosyoloji
 • Spor
 • Tarım Ekonomisi ve Politikaları
 • Tarih
 • Turizm
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Türk Kültürü
 • Uluslararası İlişkiler
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Diğer

TEMATİK OTURUMLAR

Katılımcılar Türk Dünyası ile ilgili özel ve tematik oturumlar düzenleyebilirler. Tematik oturumlar en az 3 kişi olmalıdır.

Sempozyumda öne çıkarılacak bazı konu başlıkları aşağıdadır.

  - Ukrayna-Rusya Savaşı’nın Türk Dünyası’na etkileri
  - Enerji güvenliği ve Türk Dünyası
  - Türk Dünyası’nda medya ve iletişim
  - Türk Dünyası’nda çevre ve ekoloji
  - Türk Dünyası’nda yüksek öğrenim