SEMPOZYUM KİTAP SÜRECİ

Bildiri Özetleri Kitabı Yayın Tarihi: 15 Aralık 2022

Tam Metin Gönderme Son Tarih: 05 Aralık 2022

Tam Metin Bildiri Kitabı Yayın Tarihi: 25 Aralık 2022

Bildiri özet kitabı ve ta metin kitabı ayrı ayrı ISBN’li olarak yayınlanacak ve Sempozyum web sayfasında pdf olarak erişime açılacaktır.

NOT: Tam metin gönderme zorunluluğu yoktur, isteyen yazar/lar tam metin göndereceklerdir.

TAM METİN YÜKLEME:

Bildiri tam metnini sempozyum web sayfasında Genel Bilgiler başlığında verilen yazım kurallarına göre hazırlayınız. Üye sayfanızda yüklediğiniz bildirinin DETAİL kısmını tıklayınız. Sayfa altında Tam Metin yükleme kısmından Word dosyayı yükleyiniz. Yükleme sonrası dosyanızda bir değişiklik düzeltme yapmak isterseniz, düzelttiğiniz dosyayı aynı şekilde yeniden yükleyiniz. Dosyalar sistemden çekilirken son yüklenen dosya alınmaktadır.

Tam Metin Yazım Kurallarını indirmek için tıklayınız.